This is an example of a HTML caption with a link.
:::
藝文競賽 教務主任 - 榮譽 | 2019-11-18 | 點閱數: 824

賀本校106-05郭士瑋同學

參加「2019 年台北國際盃數學心算競賽」榮獲數學競賽第三名

                                   臺南市中山國中林國斌校長暨全體師生    

                                                            王瓏璋會長暨全體家長

                                                                                                         同賀

:::

快速連結

[ more... ]

近期活動