• slider image 995
 • slider image 1018
 • slider image 1036
 • slider image 1038
 • slider image 1040
 • slider image 1049
 • slider image 1044
 • slider image 1046
:::
臺南區高級中等學校免試入學作業系統平臺link to https://goo.gl/L29VSP 志願選填試探與輔導系統link to https://12basic.rcpet.edu.tw/ 110學年度升學簡章link to http://12basic.tn.edu.tw 台南市教育局學生認證系統link to http://estdpassport.tn.edu.tw 台南市教育局12年國教-多元學習表現查詢系統link to http://jhquery.tn.edu.tw 中山國中110年度財產及物品報廢投標link to https://www.csjhs.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=2696
109學年度新生專區link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/zhong-shan-xin-sheng-zhuan-qu// 109學年度舞蹈班招生link to https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx6aG9uZ3NoYW5qaWFvd3VjaHV8Z3g6N2I4YWMxNjc3ZWY3YmY4Yw 110學年度體育班二次招生link to https://drive.google.com/file/d/1ywwioCuFHBkPB_wd8sBuPC77Pk_tLswA/view?usp=sharing 109學年度幼兒園招生link to https://sites.google.com/a/csjhs.tn.edu.tw/kindergarten/ 總體課程計畫link to https://sites.google.com/site/zhongshanjiaowuchu/home/11-zong-ti-ke-cheng-ji-hua 109年台南市中山國中升學諮詢專線link to https://sites.google.com/csjhs.tn.edu.tw/schoolphone

學校最近活動

榮譽榜

學生事務

-
新聞載入中,請稍後...
-
新聞載入中,請稍後...
-
新聞載入中,請稍後...
-
新聞載入中,請稍後...
-
新聞載入中,請稍後...
-
新聞載入中,請稍後...
新聞載入中,請稍後...

校務公告

-
新聞載入中,請稍後...
-
新聞載入中,請稍後...
新聞載入中,請稍後...
-
新聞載入中,請稍後...

今日預約

 • 專業教室
 • 圖書館利用教育
 • 電腦教室
 • 多媒體教室
 • 中山館桌球室
 • 平板電腦
 • 和平樓三樓會議室
 • 烹飪教室
 • 化學實驗室
 • 物理實驗室
 • 生物實驗室
 • 慧心軒
節次 預約者
早自修_07:30~08:10 未開放
第一節_08:20~09:05 未開放
第二節_09:15~10:00 未開放
第三節_10:10~10:55 未開放
第四節_11:05~11:50 未開放
中 午_12:00~13:20 未開放
第五節_13:30~14:15 未開放
第六節_14:25~15:10 未開放
第七節_15:20~16:05 未開放
第八節_16:15~17:00 未開放
節次 預約者
第 1 節 可預約
第 2 節 可預約
第 3 節 可預約
第 4 節 可預約
第 5 節 可預約
第 6 節 可預約
第 7 節 可預約
第 8 節 可預約
節次 預約者
早自修_07:30~08:10 可預約
第一節_08:20~09:05 未開放
第二節_09:15~10:00 可預約
第三節_10:10~10:55 未開放
第四節_11:05~11:50 未開放
中 午_12:00~13:20 簡妙諭
第五節_13:30~14:15 未開放
第六節_14:25~15:10 未開放
第七節_15:20~16:05 可預約
第八節_16:15~17:00 可預約
節次 預約者
早自修_07:30~08:10 簡妙諭
第一節_08:20~09:05 未開放
第二節_09:15~10:00 陳玉樺
第三節_10:10~10:55 陳玉樺
第四節_11:05~11:50 可預約
中 午_12:00~13:20 可預約
第五節_13:30~14:15 未開放
第六節_14:25~15:10 可預約
第七節_15:20~16:05 可預約
第八節_16:15~17:00 可預約
節次 預約者
早自修_07:30~08:10 可預約
第一節_08:20~09:05 可預約
第二節_09:15~10:00 可預約
第三節_10:10~10:55 可預約
第四節_11:05~11:50 可預約
中 午_12:00~13:20 可預約
第五節_13:30~14:15 可預約
第六節_14:25~15:10 可預約
第七節_15:20~16:05 設備組
第八節_16:15~17:00 設備組
節次 預約者
早自修_07:30~08:10 可預約
第一節_08:20~09:05 可預約
第二節_09:15~10:00 可預約
第三節_10:10~10:55 可預約
第四節_11:05~11:50 可預約
中 午_12:00~13:20 可預約
第五節_13:30~14:15 可預約
第六節_14:25~15:10 可預約
第七節_15:20~16:05 可預約
第八節_16:15~17:00 可預約
節次 預約者
早自修_07:30~08:10 可預約
第一節_08:20~09:05 可預約
第二節_09:15~10:00 可預約
第三節_10:10~10:55 可預約
第四節_11:05~11:50 可預約
中 午_12:00~13:20 可預約
第五節_13:30~14:15 可預約
第六節_14:25~15:10 事務組
第七節_15:20~16:05 事務組
第八節_16:15~17:00 事務組
節次 預約者
第 1 節 可預約
第 2 節 可預約
第 3 節 可預約
第 4 節 可預約
第 5 節 可預約
第 6 節 可預約
第 7 節 可預約
第 8 節 可預約
節次 預約者
第 1 節 可預約
第 2 節 可預約
第 3 節 可預約
第 4 節 可預約
第 5 節 可預約
第 6 節 可預約
第 7 節 可預約
第 8 節 可預約
節次 預約者
第 1 節 可預約
第 2 節 可預約
第 3 節 可預約
第 4 節 可預約
第 5 節 可預約
第 6 節 可預約
第 7 節 可預約
第 8 節 可預約
節次 預約者
第 1 節 可預約
第 2 節 可預約
第 3 節 可預約
第 4 節 可預約
第 5 節 可預約
第 6 節 可預約
第 7 節 可預約
第 8 節 可預約
節次 預約者
早自修_07:30~08:10 可預約
第一節_08:20~09:05 可預約
第二節_09:15~10:00 可預約
第三節_10:10~10:55 可預約
第四節_11:05~11:50 可預約
中 午_12:00~13:20 可預約
第五節_13:30~14:15 可預約
第六節_14:25~15:10 可預約
第七節_15:20~16:05 可預約
第八節_16:15~17:00 可預約
:::

QR Code

http%3A%2F%2Fwww.csjhs.tn.edu.tw%2Findex.php
:::

搜尋

AQI空氣品質

Tainan的即時空氣品質
2021年09月23日 20時14分
42
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動
img